NoiMondoTV

La webTV che parla la tua lingua

progetto cofinanziato da
Unione Europea Ministero dell'Interno
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi
facebook
twitter
YouTube

PERMISUL DE SEDERE C.E. PENTRU REZIDENTII PE O PERIOADA MAI LUNGA (sau CARTE DE REZIDENTA PENTRU CETATENII STRAINI)

In ianuarie 2007 cartea de rezidenta pentru cetatenii straini a fost inlocuita cu permisul de sedere CE pentru rezidentii de lunga perioada.

Acest tip de permis de sedere este pe termen nelimitat si poate fi cerut doar de cine are in posesie un permis de sedere de macar 5 ani. Cererea va fi prezentata la un oficiu postal sau fara a utiliza setul, strainul poate merge la Primarie (nu toti au acest serviciu) sau la Patronaje.

Din decembrie 2010 functioneaza un sistem informatic de detinerea cererilor pentru participarea la testul de cunoastere a limbii italiene ce va trebui sustinut de catre strainii care intenzioneaza sa ceara permis de sedere CE pentru rezidentii de lunga perioada. In site-ul web al Ministerului de Interne se gasesc toate informatiile.

a) LA CERERE TREBUIE ALEGATE:

–             copia dupa pasaport sau a documentului echivalent, in curs de validare;

–             copia declaratiei de venit ( venitul trebuie sa fie superior sumei anuale a alocatiei sociale; suma alocatiei sociale pe anul 2013 e de 442,30 €, egal cu 5.749,90 € pe an); colaboratorii domestici ( menajeri, ingrijitori) trebuie sa prezinte buletine (cupoane) INPS sau extrasul de contributie analitica emis de catre INPS;

–             certificatul penal judiciar si certificat de inscriere relativa in procedurile penale;

–             o cazare adecvata documentata daca cererea se face si pentru familiari;

–             copie relativa dupa platile pachet (fluturasi) din anul in curs;

–             documentatie relativa privind rezidenta si situatia familiala;

–             bon postal de plata a permisului de sedere electronic (€ 27,50);

–             marca telematica de 16,00 €.

Costul recomandatei este de 30 €.

Permisul de sedere CE nu poate fi eliberat la cine e periculos pentru ordinea publica si siguranta Statului.

 

b) CEREREA POATE FI PREZENTATA SI PENTRU:

–             sotul neseparat legal si cu varsta nu inferioara de optsprezece ani;

–             fii minori chiar si a sotului sau nascuti inafara casatoriei;

–             fii majori in intretinere ce nu pot in permanenta sa isi asigure propriile si indispensabilele exigente de viata datorita starii lor de sanatate ce comporta invaliditate totala;

–             parinti in intretinere.

 

c) PENTRU OBTINEREA PERMISULUI CE SI PENTRU FAMILIARI , INAFARA DE DOCUMENTELE ENUMERATE MAI SUS, STRAINUL TREBUIE:

–             sa aiba un venit suficient pentru familie. Daca are 2 sau mai multi fii, de varsta inferioara de 14 ani , venitul minim trebuie sa fie egal cu dublul venitului anual a alocatiei sociale;

–             sa aiba registru certificare ce demonstreaza raportul familiar. Documentatia provenienta dinafara va trebui tradusa, legalizata si validata de catre Consulatul din Tara de origine sau rezidenta fixa a strainului;

–             depasirea unui test de cunostinta limbii italiene.

Nu trebuie sa sustina testul fii minori de 14 ani, chiar daca sunt nascuti inafara casatoriei, proprii sau ai sotului.

d) NU TREBUIE SA EFECTUEZE TESTUL LIMBII ITALIENE, STRAINUL CARE ARE:

a) atestate sau titluri care certifica cunostinta limbii italiene la un nivel non inferior al nivelului A2 al Cadrului comun de referinta europeana si pentru cunoasterea limbilor aprobat de catre Consiliul European, eliberat de catre organele certificate recunoscute de catre Ministerul de Afaceri Externe si cel de Instruire, a Universitatii si Cercetarii (Universitatea de Studii Roma Trei, Universitatea pentru straini din Perugia, Universitatea pentru straini din Siena si Compania Dante Alighieri);

b) titluri de studii profesionale (diploma de scoala secundara italiana de gradul intai dau doi, sau certificate de frecventa relativa a cursurilor universitare, master sau doctorate);

c) recunoasterea nivelului de cunostinta a limbii italiene nu inferior a nivelului A2;

d)atestarea ca intrarea in Italia a avut loc in conformitate cu art.27,co.1 lett. a),c),d),q) al decretului legislativ 286/98 si succesive modificari;

e) atestarea, eliberata de catre o structura sanitara publica , in care este specificat ca strainul are grave probleme de insusire lingvistica derivate vartei, de patologii sau handicap.

e) CU PERMISUL DE SEDERE CE STRAINUL POATE:

- sa intre in Italia fara viza;

-sa lucreze;

-sa beneficieze de servicii si prestatii oferite de catre administratia publica;

-sa participe la viata publica locala.

f) STRAINUL, TITULARUL UNUI PERMIS DE SEDERE ELIBERAT DE CATRE UN ALT STAT MEMBRU, POATE SA RAMANA IN ITALIA PESTE  3 LUNI PENTRU:

- exercitarea unei activitati economice precum muncitor in conformitate;

- frecventarea de cursuri de studiu sau de formare profesionala;

- sa rezide, demonstrand ca are suficiente mijloace de intretinere (venit superior dublu al sumei minime prevazute pentru scutirea de cheltuieli sanitare) si stipuland o asigurare sanitara pentru intreaga perioada de sedere.

In acest caz strainul titular obtine un permis de sedere ce se poate reinnoi la termenul expirarii (vezi  urmatorul circular), in timp ce familiarilor le va fi eliberat un permis de sedere pe motive de familie.

g) NU SE POATE CERE PERMISUL DE SEDERE IN URMATOARELE CAZURI:

- pentru motive de studii sau formare profesionala ori cercetare stiintifica;

- pentru rezidente cu titlu de protectie temporara sau pentru motive umanitare;

- pentru azil sau in asteptare de reintregirea statutului de refugiat;

-pentru posesia unui permis de sedere de o durata scurta;

- diplomatilor, consulilor, subiectilor care beneficiaza de functii echivalente si membrilor de reprezentante acreditate in organizatiile internationale cu caracter universal.

h) PERMISUL DE SEDERE POATE FI REVOCAT:

- daca a fost achizitionat fraudulos;

- in caz de expulsie;

- cand lipsesc conditiile pentru a fi eliberat ;

- in caz de absenta pe teritoriul Uniunii pe o perioada de 12 luni consecutive;

- in cazul obtinerii unui permis de sedere de lunga durata din partea unui alt stat membru al Uniunii europene;

- in cazul absentei pe teritoriul Statului o perioada superioara a 6 ani.

FacebookTwitterEmail
January 11, 2014
Publicat de

Partners

Provincia PU
Comune di Fano
Caritas Diocesana
ass. Millevoci
CSV Marche
ass. MilleMondi
L'Africa Chiama
ass. NuovoOrizzonte
Apito
Comunità Montana
Logo Cremi

Iscriviti alla Newsletter